YETER Kİ İSTEMESİNİ BİL!

Aşk, yürekten dilersen eğer, seninledir, unutma!